Sản Phẩm Tiêm Tan Mỡ Bụng C+O PLUS

Sản Phẩm Tiêm Tan Mỡ Bụng C+O PLUS

  • Sản Phẩm Tiêm Tan Mỡ Bụng C+O PLUS

  • Mã Sản Phẩm:
  • Giá: Liên hệ

  • Lượt xem: 90

Sản Phẩm Tiêm Tan Mỡ Bụng C+O PLUS 

Sản phẩm Tiêm tan mỡ bụng  C+O PLUS giúp tan mỡ như triệu chúng béo phì và ngăn ngừa mỡ tái phát , cho các vung cơ thể 

Đặc biệt : Những vùng mỡ nọng cằm , bắp tay , bắp chân ngăn ngừa mỡ tái phát , Tuần hoàn máu bách huyết  tan mỡ  chân 

Cách sử dụng cho mỗi lọ từng bộ phần 

Vùng cằm 1/2 cho 1 lọ với (8ml ) 

1 lọ (8ml ) cho vùng cơ thể 

 tiêm tan mỡ bụng

 

"tác dụng của thuốc/ phuơng pháp/ sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng thể chất mỗi nguời"

xem tại đây 

* Tác dụng của thuốc/phương pháp/sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng thể chất của mỗi người

Sản Phẩm Tiêm Tan Mỡ Bụng C+O PLUS 

Sản phẩm Tiêm tan mỡ bụng  C+O PLUSgiúp tan mỡ bụng như triệu chúng béo phì và ngăn ngừa mỡ tái phát , cho các vung cơ thể 

Đặc biệt : Những vùng mỡ nọng cằm , bắp tay , bắp tan mỡ chân ngăn ngừa mỡ tái phát , Tuần hoàn máu bách huyết 

Cách sử dụng cho mỗi lọ từng bộ phần 

Vùng cằm 1/2 cho 1 lọ với (8ml ) 

1 lọ (8ml ) cho vùng cơ thể 

tiem tan mỡ C+O plus

 "tác dụng của thuốc/ phuơng pháp/ sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng thể chất mỗi nguời"

xem tại đây